mua hang va thanh toan

Cách 1:

Thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao sản phẩm sau khi nhận và kiểm tra kỹ sản phẩm của mình.

Cách 2:

Thanh toán trước qua ngân hàng:

dong aNgân hàng Đông Á
  • Chi nhánh Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Chủ tài khoản: Thái Thị Thọ
  • STK: 0101 575 956 

vietcombankNgân hàng VietComBank 

  • Chi Nhánh Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Chủ tài khoản: Thái Thị Thọ
  • Số tài khoản: 044 100 393 268    

CÔNG TY CỔ PHẦN  MISAKO

WWW.CHAOTOYEN.COM.VN